Ngày 9: Thái Độ Đối Với Công Tác

 

Kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu

Thì chính nó lại sa vào hố nó đào,

Nhưng người sống vẹn toàn sẽ thừa hưởng hạnh phúc.

(Cn 28: 10)

 

Người lãnh đạo được ví như người thuyền trưởng của con tàu. Họ không chỉ là người kiểm soát, nhưng còn là người hoạch định hành trình. Họ mang viễn ảnh của cả hành trình trước khi tàu rời bến. Họ có sẵn dự kiến về nơi sẽ đến, những khó khăn có thể xảy ra trong hành trình, và quan trọng hơn cả, là những cộng tác viên cần thiết trong đội ngũ để hành trình đến bến bờ bình an.

 

Người thuyền trưởng tài giỏi là người luôn luôn tâm niệm rằng sinh mạng mọi người trên tàu sẽ nằm trong tay ông và sẽ tùy thuộc vào khả năng của ông. Trách nhiệm của ông là đưa mọi người đến bến bờ bình an. Do đó, điều quan trọng nhất ông phải làm để chuyến hải trình thành công là chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nhân lực, vật lực và tài lực.

 

Khi chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta đem lại sự tin tưởng cho mọi người. Như vậy, vấn đề của người lãnh đạo một công tác mục vụ không phải là tầm vóc lớn nhỏ của công tác, nhưng là sự đón nhận, góp tay, và thành công (acceptance, support, success). Nói cách khác, đó là tầm vóc của người lãnh đạo hay còn gọi là thái độ của người lãnh đạo đối với công tác (attitude toward the job).