Ngày 11: Đào Tạo Nhân Sự

 

Người đó hỏi tên ông: “Tên ngươi là gì?” Ông đáp: “Tên tôi là Gia-cóp”. Người đó nói: “Người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cóp nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng”. (St 32: 28)

 

Đào tạo cộng sự viên để họ trưởng thành, thăng tiến và thành công trong công tác là sự quan tâm hàng đầu của người lãnh đạo. Để công tác này thành công, việc tìm hiểu sở trường và sở đoản của các cộng tác viên là điều cần thiết. Qua nhiều nghiên cứu và sưu tầm, những người lãnh đạo thành công trong lãnh vực đào tạo nhân sự thường làm những việc tương tự như sau:

1.     Tìm hiểu những giá trị riêng biệt của cộng sự viên: Mỗi người mỗi vẻ, những mỗi vẻ có giá trị riêng của nó. Người lãnh đạo cần nhận ra điểm đặc thù đó và đối thoại với cộng sự viên để họ biết sở trường của mình sâu sắc hơn.

2.     Giúp cộng sự viên phát triển những giá trị đặc thù họ đang có: Giúp cộng sự viên phát triển sở trường của mình và nên giao những công tác thích hợp với năng khiếu để sở trường của họ có môi trường phát triển thuận lợi.

3.     Giúp cộng sự viên đào luyện và phát triển những gì họ còn thiếu sót: Ngoài những sở trường đang có, người lãnh đạo cũng giúp cộng sự viên quan tâm đến những sở đoản cần đào luyện để họ trở nên đa năng và đa hiệu trong công tác.

4.     Giúp cộng sự viên tự tin và làm cho họ thăng tiến không ngừng: Tạo cơ hội để các cộng sự viên làm việc chung và gần gũi với nhau để bổ sung cho nhau cũng như giúp nhau đào luyện và thăng tiến. Môi trường đội ngũ là môi trường thuận lợi nhất để phát triển.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà