Ngày 12: Cá Tính và Tài Năng

 

Người được sửa dạy mà cứng đầu cứng cổ

sẽ suy sụp bất ngờ, vô phương cứu chữa.

(Cn 29: 1)

 

Đã có bao nhiêu người lãnh đạo làm hư hỏng cộng sự viên của mình hoặc khiến họ thối chí và lui bước khỏi cuộc đời phục vụ, chỉ vì lời nói hoặc hành động của người lãnh đạo trái với lối sống đạo đức chân thực? Chắc chắn không ít trường hợp này! Cá tính là một vấn đề người lãnh đạo phải luôn quan tâm. Ngày nay, không thiếu những nhà lãnh đạo, đời cũng như đạo, đã rơi vào hoàn cảnh thiếu đạo đức (immorality). Là người lãnh đạo, chúng ta phải biết rằng lời nói và việc làm của mình có tầm ảnh hưởng đến nhiều người khác, và chúng ta cũng biết rằng thay đổi một người lãnh đạo là một tiến trình đòi hỏi thời gian. Điều nguy hiểm hơn nữa là dù có thay đổi người lãnh đạo, dư âm của việc làm thiếu tính đạo đức còn mang tầm ảnh hưởng xấu lâu dài.

 

Chúng ta nên làm gì để tránh sự sa ngã mang tính thiếu đạo đức? Chúng ta đừng để tài năng của mình lấn lướt cá tính. Đức phải là nền kê của tài, và cả hai phải được phát triển không ngừng.

 

Tôi là gì?                          Tôi làm gì?                       Tôi được gì?

Khiêm tốn

Tin nơi sự quan phòng

Thiên Chúa nâng đỡ

Con người dự kiến

Đặt mục tiêu

Đạo đức

Xác tín

Làm đúng

Luôn được tin tưởng

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà