Ngày 14: Đón Nhận Mọi Người Vào Đội Ngũ

 

Và những bộ phận ta coi tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. (1Cr 12: 23)

 

Người lãnh đạo giỏi là người luôn nhận thức được rằng vai trò của mỗi người trong đội ngũ là một mảng mầu lớn hoặc nhỏ, tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, Anh Quốc phải chịu đựng những ngày đen tối nhất trong lịch sử. Rất nhiều thợ hầm mỏ đã rời bỏ công việc dơ bẩn và bị lãng quên để đăng lính. Họ nghĩ rằng thời buổi chiến tranh, nếu làm lính, họ sẽ dễ được tuyên dương và được mọi người chào đón và vinh hạnh hơn mặc dù nguy hiểm. Việc chuyển ngành của công nhân hầm mỏ làm cả nước Anh lâm vào tình trạng bế tắc: quân đội thiếu năng lương để vận chuyển và dân chúng sống trong băng lạnh vì thiếu than đốt để sưởi ấm mùa đông.

 

Winston Churchill phải đương đầu với cả chiến tranh quân sự ngoài mặt trận, chiến tranh chính trị trên bình diện thế giới, và nhất là chiến tranh tâm lý trong nội bộ. Mỗi ngày, ông lặn lội hàng trăm, hàng ngàn dặm để gặp gỡ hàng ngàn công nhân hầm mỏ nhằm thuyết phục họ về quan hệ hỗ tương trong công tác. Cả hai mặt trận đều quan trọng như nhau: chiến trường và hậu phương. Thất bại một trong hai, Anh Quốc sẽ bị hủy diệt. Người ta kể lại rằng qua những buổi gặp gỡ và trao đổi của Churchill, hàng ngàn công nhân hầm mỏ với đôi mắt đẫm lệ đã trở lại chiến tuyến là công tác thường nhật. Mặc dù, nhiều đội ngũ đã ra mặt trận, nhiều khâu việc thiếu thốn nhân công, nhưng năng lượng sản xuất đã tăng gần gấp ba trong những ngày chiến tranh. Nỗ lực tăng năng xuất của công nhân hầm mỏ đã đóng góp đáng kể vào chiến thắng của Anh Quốc trong Thế Chiến Thứ Hai. Đó chính là não trạng đúng đắn của người xây dựng một đội ngũ.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà