Ngày 16: Liều Thuốc Tâm Thần

 

Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,

Thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.

Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay,

Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,

Công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.

Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông Người.

Bạn chẳng nên nổi giận

với kẻ thành công hay với người xảo trá.

Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung,

đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ,

còn người đợi trông đợi Chúa, sẽ được đất hứa làm cơ nghiệp.

(Tv 37: 3-9)

 

Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình cần một bác sĩ chuyên khoa chăm sóc tâm thần của mình chưa? Nếu có, thì Thánh Vịnh 37 là Thánh Vịnh viết cho chúng ta. Đa-vít viết Thánh Vịnh này như một người cố vấn. Ông diễn đạt từng bước, từng giai đoạn mà mỗi người lãnh đạo cần làm khi phải đương đầu với những khủng hoảng và phải quyết định. Bất kỳ lúc nào chúng ta cảm nhận được những áp lực cạnh tranh hoặc những cưỡng bách phải hoàn thành công tác, hãy ngưng nghỉ và định thần để suy niêm Thánh Vịnh này. Đa-vít đã cống hiến chúng ta một chiều kích vĩnh cửu và một dự kiến lâu dài để tránh những vấp ngã trong những quyết định đoản kỳ.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà