Ngày 17: Lãnh Đạo Âm Thầm

 

Tôi nghĩ cần phải trả anh Ê-páp-rô-đi-ô về cho anh em. Anh ấy đã từng là một người anh em, một cộng sự viên, một chiến hữu của tôi, người mà anh em đã gửi đến giúp tôi trong lúc túng cực. Anh ấy rất mong mỏi gặp lại tất cả anh em, lo âu vì anh em biết tin anh lâm bệnh. Thật vậy, anh ấy ốm nặng gần chết; nhưng Thiên Chúa đã thương xót anh, không những thương xót anh mà còn thương xót cả tôi nữa, để tôi khỏi buồn phiền vì hết chuyện này đến chuyện khác. Do đó, tôi vội cho anh ấy trở về, để anh em được vui khi gặp lại anh, và chính tôi cũng bớt buồn phiền. Vì Chúa, anh em hãy hết sức vui mừng đón tiếp anh. Anh em hãy quí trọng những người như thế; chính vì làm việc cho Đức Kitô mà anh đã suýt chết, đã liều mạng sống để thay thế anh em, khi anh em không đến giúp tôi được. (Pl 2: 25-30)

 

Ê-páp-rô-đi-ô không có tiếng tăm như Đa-vít, Phaolô hoặc những nhà lãnh đạo khác trong Thánh Kinh. Ông sống âm thầm trong bóng tối, nhưng lại là người đóng vai trò sống động trong Vương Quốc của Đức Kitô. Đối với Phaolô, ông đã từ một người vô danh (nobody) để trở thành một người đáng biết đến (somebody). Chúng ta hãy khảo sát những lời diễn đạt của Phaolô về ông:

1.     Người biết yêu thương kẻ khác (people lover) – Thừa tác viên

2.     Người dám mạo hiểm (risk taker) - Chiến hữu

3.     Người không biết mỏi mệt trong công tác (tireless worker) - Cộng sự viên

4.     Một người lãnh đạo phục vụ (servant leader) - Chứng nhân


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà