Ngày 19: Giữ Vững Điều Chủ Yếu

 

Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghị tạc vào lòng. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. (Đnl 6: 5-7)

 

Người ta thường nói: “Công việc của người lãnh đạo là giữ vững điều chủ yếu”. Mô-sê trong sách Đệ Nhị Luật, chương 6 đã mưu tìm điều ấy khi ông nhắc nhở dân Israel về lòng kính mến Thiên Chúa. Ông cũng dạy những người lãnh đạo trong dân hãy truyền dạy điều ông nhắc nhở đến con cái cháu chắt họ. Reggie Joiner, một giáo sư quản trị học, đã phân tích nguyên tắc của Mô-sê như sau:

1.     Sự quan hệ (relationship) đi trước nguyên tắc luật lệ.

2.     Chân lý phải ngự trị trong chính mình trước khi đem đến cho người khác.

3.     Mỗi ngày phải tạo một cơ hội tự nhiên để rao giảng.

4.     Sự năng lập lại là một phương pháp giảng dạy hiệu quả.

 

Chúng ta hãy nắm lấy tất cả các cơ hội trên. Hãy suy nghĩ và tìm xem đâu là vấn đề chủ yếu chúng ta phải nắm vững và đem điều ấy ra thảo luận cùng các cộng sự viên của mình, và hãy cùng cầu nguyện cho công tác chung để việc làm đem lại kết quả.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà