Ngày 21: Giá Trị Của Dự Kiến

 

Khi không còn thị kiến, dân sẽ sống buông thả,

Nhưng ai còn giữ luật, qủa là người có phúc.

(Cn 29: 18)

 

Là những người lãnh đạo, có bao giờ chúng ta thấy đội ngũ của mình dậm chân tại chỗ, mặc dù lúc nào cũng có nhiều tài năng, nhân lực và đầy rẫy cơ hội không? Điều này đã xảy ra tại nhiều giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn và đoàn thể.  Điều rất có thể đem lại tình trạng trì trệ này là chúng ta thiếu dự kiến (vision).

 

Một dự kiến tốt thường đem lại kết quả tốt. Mỗi đội ngũ cần hiểu biết minh bạch dự kiến của người lãnh đạo đội ngũ mình. Am tường dự kiến là định được hướng đi của công tác. Do đó, tất cả mọi nghị trình, mục tiêu của mỗi cá nhân, cũng như thời khoá biểu hoạt động, vv.. phải phù hợp với dự kiến. Người Hoa Kỳ có câu: “nếu bạn thất bại trong kế hoạch, tức là bạn kế hoạch để thất bại” (If you fail to plan, you plan to fail).

 

Tác giả Ezra Earl Jones đã viết: “Người lãnh đạo không nhất thiết phải tự mình tạo ra một dự kiến. Họ có thể cùng bàn thảo với mọi người trong đội ngũ hoặc cố vấn, nhưng điều cần thiết là họ chính là người công bố dự kiến ấy và sắp xếp mọi người trong đội ngũ vào vị trí thực hiện dự kiến sau khi huấn luyện và truyền đạt để mọi người cùng nắm vững mục tiêu phải hoàn thành. Nếu không, mọi người sẽ làm việc trong mơ hồ và bỏ cuộc để rồi cùng thất bại”.

 

Nói tóm lại, là người lãnh đạo, chúng ta phải nắm vững dự kiến và truyền đạt cho mọi người trong đội ngũ, đồng thời thúc đẩy họ cùng mưu cầu đạt tới thành công.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà