Ngày 25: Đặt Mục Tiêu

 

Lắm kẻ đến cầu cạnh người quyền thế,

Nhưng Đức Chúa mới đem lại công lý cho mỗi người.

(Cn 29: 26)

 

Số người mất hướng đi ngày nay là một con số đáng ngạc nhiên. Katherine Anne Porter, người đã từng đoạt giải thưởng cao quí Publitzer, đã nhận xét: “Năm mươi phần trăm không quan tâm tới nơi cuộc đời họ sẽ đạt tới; bốn mươi phần trăm thì tới đâu hay tới đó, và chỉ có mười phần trăm là có định hướng và quyết tâm đạt đích cho cuộc đời mình”. Mục tiêu làm rõ hướng phải đi và phải tới. Do đó, luôn ảnh hưởng tới công việc chúng ta làm. Mục tiêu giúp chúng ta quan tâm tới tương lai và giúp chúng ta hành động đúng đắn. Triết gia – thi sĩ Ralph Waldo Emerson viết: “Thế giới rộng mở và dọn đường cho người biết nơi họ sẽ đến”.

 

Chúng ta có thể dùng những hướng dẫn sau đây để giữ mục tiêu chúng ta luôn thẳng bước. Mục tiêu phải:

1.     Phải được viết ra (written)

2.     Riêng tư (personal)

3.     Rõ ràng (specific)

4.     Có thể đạt được (achievable)

5.     Có thể đo lường được (measurable)

6.     Có hạn định thời gian (time-sensitive)


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà