Ngày 28: Biết Lắng Nghe

 

Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: “Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi. (2V 5: 11)

 

Na-a-man là một vị tướng lãnh có thần thế và uy tín đối với vua A-ram. Do vậy, vua A-ram mới sai ông đến với ngôn sứ Ê-li-sa để chữa bệnh. Nhưng Na-a-man lại tỏ ra bực bội và từ chối lối chữa bệnh của Ê-li-sa, vì ông cho rằng như vậy là coi thấp giá trị của ông. Ông đã không vượt qua nổi lòng tự mãn và thiếu linh động trong cách hành xử: Thà chịu bệnh hoạn chứ không chấp nhận thái độ mà ông coi là bất kính. Ông quên hẳn là mình cầu người chứ người không cầu mình. Thái độ tự phụ này rất thường xảy ra với nhiều nhà lãnh đạo thời nay.

 

Cũng may cho ông là xung quanh ông có những cộng tác viên nhiệt thành và hiểu biết, và ông là người cũng biết lắng nghe những lời cố vấn hữu lý. Ông đã đổi ý và thực hành lời dạy của ngôn sứ Ê-li-sa và ông đã được chữa lành. Người lãnh đạo có tinh thần biết lắng nghe luôn được chúc phúc.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà