Ngày 30: Tự Phát Triển

 

Hỡi Lơ-mu-ên,

Đã làm vua thì đừng nên uống rượu,

Làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men,

kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp,

và coi thường quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng.

(Cn 31: 4-5)

 

Công ty Anheuser-Busch của Hoa Kỳ trong một thống kê mới nhất (2006) đã tự hào về lượng sản xuất bia đạt mức kỷ lục trong nhiều thập niên kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Không phải bây giờ họ mới coi mình thành công như thế, nhưng từ bao năm nay, nhãn hiệu Budweiser – King of Beers đã luôn được in trên các lon bia hoặc vỏ chai. Thống kê cho thấy, chỉ tại Hoa Kỳ, quê hương của Budweiser, mỗi ngày trung bình một người dân Hoa Kỳ, tính từ lúc một thai nhi vừa hình thành trong bụng mẹ đến một người đang hấp hối trút hơi thở cuối cùng, sẽ uống hai lon bia Budweisers. Nói cách khác, Hoa Kỳ tiêu thụ trung bình một ngày khoảng trên dưới 700 triệu lon bia Budweisers, không kể những loại bia rượu khác.

 

Rượu làm hoan lạc tâm can (Gv 10: 15), nhưng cũng khốn thay những anh hùng tửu lượng (Is 5: 22)! Kẻ say sưa trong men rượu thường “tự tìm mình”, nghĩa là “tự thỏa mãn”. Nói cách khác, tự bằng lòng với những gì mình đạt được hay có được. Điều đó hoàn toàn đặt trên căn bản của sản phẩm hơn là của mục tiêu. Người lãnh đạo công tác mục vụ mà nhắm tới sản phẩm như một người lãnh đạo kinh tế thị trường thường sẽ biến tổ chức của mình thành một tổ chức tư lợi hơn là một tổ chức mục vụ. Đã là tổ chức tư lợi mà quyền lợi không được ban phát đồng đều thì hậu quả sẽ khôn lường.

 

Người lãnh đạo mục vụ là người phải tìm kiếm sự “tự phát triển” với ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với “tự tìm mình”. Bởi lẽ “tự phát triển” đặt căn bản không trên sản phẩm, nhưng trên mục tiêu. Vì đặt căn bản trên mục tiêu, “tự phát triển” sẽ đánh thức và kiện toàn hoá khả năng tiềm ẩn để không ngừng vươn tới. Rabbi Samuel M. Silver có lần đã phát biểu: “Điều kỳ diệu không phải là chúng ta sẽ là trong tương lai, nhưng chúng ta đang là trong hiện tại. Điều ấy đòi hỏi chúng ta phải canh tân không ngừng để phát triển khả năng tiềm ẩn Thiên Chúa đã đặt để trong con người mình”.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà