Ngày 6: Lãnh Đạo Từ Trong Ra Ngoài

 

Tìm đâu ra một người vợ đảm đang?

Nàng quí giá vượt xa châu ngọc. (Cn 31: 10)

 

Sách Châm Ngôn đoạn 31 nhấn mạnh đến ngày Hiền Mẫu (Mother’s day) hơn bất cứ một đoạn nào trong Kinh Thánh. Đoạn này diễn đạt vai trò lãnh đạo của người đàn bà đạo đức trong gia đình với tất cả phẩm hạnh đoan trang, trung thực, tài năng và kỷ luật. Cũng như mọi nhà lãnh đạo khác, vai trò người vợ và người mẹ là vai trò một người lãnh đạo, không phải vì người phụ nữ mong muốn trở nên (try to be), nhưng vì họ là (who she is).

 

Tài sản:                                              Thái độ:

1.     Đáng tin cậy

Vui vẻ

2.    Có tầm ảnh hưởng tích cực

Lành mạnh

3.    Chăm chỉ

Dễ trắc ẩn

4.    Đảm đang

Quảng đại

5.    Che chở

Công khai

 

Thành quả:                                         Khen ngợi:

6.    Thoả mãn nhu cầu gia đình

Từ gia đình

7.    Đầu tư cho gia đình

Từ người chồng

8.    Giữ mình trong khuôn mẫu

Từ Lời Chúa

9.    Giúp chồng thành công

Từ nơi làm việc

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà