Ngày 7: Hoa Quả của Thần Khí

 

Còn hoa quả của Thần Khí là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. (Gl 5: 22-23)

 

Có lẽ những câu đáng ghi nhớ nhất trong thư gửi Giáo Đoàn Galata là đoạn nói đến hoa quả của Thần Khí ở trên. Dựa trên kinh nghiệm khoa học, hoa trái là kết quả của sự ươm trồng và chăm bón. Đất có tốt, hoa trái mới đẹp và ngon. Sự chăm bón có công phu, hoa trái mới tươi tốt và màu mỡ. Mỗi người lãnh đạo mục vụ nên nắm giữ lấy những phẩm chất này và nghiệm xét thường xuyên để mỗi ngày mỗi tinh tiến trên con đường đạo đức của mình:

1.     Bác ái - Liệu công tác lãnh đạo của tôi đã tinh tiến hơn qua việc yêu thương người khác chưa?

2.     Niềm vui: Tôi đã đem lại niềm vui cho mọi người bằng chính sự hiện diện của tôi trong công tác mục vụ chưa?

3.     Bình an: Liệu tôi đã là sứ giả bình an cho mọi người trong khi thì hành phần vụ của mình chưa?

4.     Nhẫn nại: Tôi đã kiên nhẫn đủ khi huấn luyện và phát triển các cộng sự viên của tôi chưa?

5.     Tử tế: Tôi đã tìm hiểu và quan tâm đủ đến những người tôi gặp gỡ chưa?

6.     Tốt lành: Liệu tôi đã thành thật mong mỏi những điều tốt lành cho cộng sự viên và tổ chức tôi phục vụ chưa?

7.     Trung tín: Tôi đã trung tín với công tác tôi lãnh nhận qua việc đầu tư thời gian và khả năng một cách trọn vẹn không?

8.     Hoà nhã: Tôi có quan tâm đến việc kiểm soát sở trường của tôi để tránh thái độ khinh rẻ người khác không?

9.     Tự kỷ: Tôi có thật sự tự kỷ để luôn quyết tâm tiến tới mục tiêu đã đề ra không?

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà