Ngày 8: Mở “Những Nắp Đậy”

 

Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với ngài: “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel”. (2Sm 5: 2)

 

Là những nhà lãnh đạo Israel, tại sao Sa-un đã thất bại trong khi Đa-vít lại thành công? Câu trả lời được tìm thấy trong cách ứng dụng “nguyên tắc nắp đậy” (Law of the Lid). John C. Maxwell, một giáo sư Quản Trị Học danh tiếng, cha đẻ của nguyên tắc nắp đậy, cho rằng một người lãnh đạo có khả năng cao, nắp đậy sẽ mở rộng, ngược lại, nắp đậy sẽ chỉ hé mở hay mở thấp. Nói cách khác, khả năng lãnh đạo cho thấy mức độ đạt hiệu năng của một người. Muốn đạt hiệu năng tới đỉnh cao nhất, chúng ta phải mở nắp đậy ở mức cao nhất.

 

Đời người ai cũng có những nắp đậy là những chướng ngại cản trở bước tiến tương lai. Đa-vít đã không ngừng vượt qua những chướng ngại đó:

1.     Bản thân

2.     Gia đình

3.     Khả năng

4.     Những thách đố của xã hội.

 

Đa-vít là một danh tài lãnh đạo vì ông đã không để những chướng ngại đó làm cản trở bước tiến của ông. Ông đã thành công vì ông là người biết mở những nắp đậy chướng ngại đó.

 

Chẳng ai được sinh ra mà không có những nắp đậy chướng ngại trong cuộc đời. Càng là thánh nhân lại càng nhiều nắp đậy. Những nắp đậy này không tự biến mất khi chúng ta nhận lãnh công tác, chức vụ, hay năng quyền. Vấn đề không phải là khi nào chúng ta nhận ra những nắp đậy, nhưng là liệu chúng ta phải làm gì và chuẩn bị mình thế nào để vượt qua những chướng ngại ấy.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà