Ngày 10: Nhận Ra Khả Năng Lãnh Đạo

 

Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mc 1: 17-18)

 

Là những người lãnh đạo, chúng ta phải biết rằng không ai theo mình một cách tình cờ. Họ theo vì họ kính trọng chúng ta, một người có khả năng lãnh đạo họ. Chúng ta có thể nghiệm xét điều đó trong các buổi công hội lần đầu gặp gỡ. Những người có khả năng lãnh đạo thường nổi bật trong công nghị dù chỉ mới lần đầu giao tiếp với người khác. Người có khả năng lãnh đạo là người biểu lộ cho công nghị một hướng đi (vision), một ước muốn đạt tới mục tiêu (willingness), một cách thế thực hiện mục tiêu (implement), một khả năng lôi kéo (attraction), và nhất là một khả năng thúc đẩy (motivation).

 

Khi phải chọn lựa những người lãnh đạo mục vụ, chúng ta rất dễ nhận ra những người có khả năng này. Việc quan trọng là đối thoại với họ, giúp họ vượt qua những chướng ngại thường ngày, và đưa họ vào quĩ đạo của tập thể để uốn nắn họ nên một nhà lãnh đạo đầy năng lực và thích hợp với đội ngũ.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà