Ngày 12: Sử Dụng Thời Gian

 

Nghe trong mình nung nấu tự tâm can,

Càng nghĩ ngợi lửa càng bừng cháy,

miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời:

“Lạy Chúa, xin dạy cho con biết:

đời sống con chung cuộc thế nào,

ngày tháng con đếm được mấy mươi,

để hiểu rằng kiếp phù du là thế.

(Tv 39: 4-5)

 

Thời giờ của một người làm công tác lãnh đạo mục vụ thật quí báu. Nhiều nhà lãnh đạo thường hay than thở là không có giờ, hay quá bận rộn nên không đủ thì giờ làm việc này hay việc nọ. Không ai có hơn 24 giờ mỗi ngày. Tại sao vị này, vị kia có thể hoàn thành mọi công tác còn chúng ta thì không? Vấn đề ở đây là chúng ta đã sử dụng thời gian (time management) Chúa ban thế nào? Trong Thánh Vịnh 90, Đa-vít đã diễn đạt sự ngắn ngủi của cuộc đời dương thế, và ông xin Chúa giúp ông đếm từng ngày trong cuộc đời ông. Lời nguyện của Đa-vít cũng là lời nguyện mỗi người lãnh đạo nên suy niệm hằng ngày. Một người lãnh đạo khôn ngoan là người không để thời gian Chúa ban trôi qua một cách vô ích.

 

Hãy nghiệm xét việc mình dự định thực hiện có đáng với thời gian phải tiêu dùng cho công tác không? Công tác sẽ được thực hiện do chính người lãnh đạo hay do một cộng tác viên? Dù chính mình hay một ai khác, chúng ta hãy định liệu thời gian sử dụng (timing) bằng cách hoạch định các giai đoạn (steps) với mức thời gian phải hoàn thành (deadline), nếu cần thiết, nên lập một ban ngành đặc trách và phân phối công tác cho từng tiểu ban hay cá nhân trách nhiệm. Một người lãnh đạo chân chính là người nhận ra thời gian là vàng bạc. Cách sử dụng thời gian không phải tính trên ngày giờ nhưng là giây phút. Một khi lấy giây phút là hệ thống đo lường thời gian của công tác như một thói quen tốt, việc tính toán theo ngày tháng tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà