Ngày 18: Rõ Ràng và Chân Thực

 

Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: “Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết, để làm cho kế hoạch của Ta ra tối tăm khó hiểu? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, Ta sẽ tra hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời”. (G 38: 2-3)

 

Trong sách Gióp, Thiên Chúa đã tỏ lộ công lý và những dự phóng của Ngài. Ngài nghiêm trách Xô-pha, Ê-li-phát, và Bin-đát là những kẻ diễn đạt ý nghĩ riêng tư của mình như thể là kẻ đại diện truyền bá lời của Chúa. Có lẽ đây cũng là sự nguy hiểm mà một số nhà lãnh đạo tinh thần đương thời thường mắc phải.

 

Không phải hễ là người lãnh đạo, chúng ta phải biết mọi sự. Ai cũng có những giới hạn, vì giới hạn là bản chất thực của con người trong kiếp nhân sinh. Nhiều nhà lãnh đạo thường bị cám dỗ và làm bộ như mình thông biết mọi sự, nhất là sống trong một môi trường mà mọi người quí trọng mình như bậc thầy.

 

Cộng sự viên không cần sự an toàn, chắc chắn (certainty), nhưng họ cần sự rõ ràng, minh bạch (clarity). Vì thế, hãy sống một cách chân thực. Không ai chê trách chúng ta không biết điều này hay điều nọ, nhưng họ sẽ nguyền rủa, nếu chúng ta làm như biết mà thực ra ngu muội. Đừng bao giờ khẳng định một điều mà chúng ta không nắm chắc! Khi nói, hãy nói một cách rõ ràng dù điều mình nói chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà