Ngày 20: Ảnh Hưởng Của Người Lãnh Đạo

 

Vua làm điều dữ trái mắt Đức Chúa đi theo con đường của vua Gia-róp-am, phạm các tội vua ấy đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo.

(1V 15: 34)

 

Khả năng lãnh đạo là chìa khóa thành công của một quốc gia hay một tổ chức. Vương quốc Israel hay Giu-đa sống dưới quyền cai trị của một vị vua tốt lành, mọi sự đã êm đềm trôi qua trong thái bình thịnh trị. Khi họ sống dưới ách cai trị của một vị vua tồi tệ, mọi sự xảy ra nếu không là điều dữ, cũng là mọi thứ tai ương loạn lạc. Tấm lòng và khả năng của một người lãnh đạo luôn mang tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống của quốc dân sống dưới quyền cai trị của họ. Đây là một qui tắc bất biến về cả thời gian và tính phổ quát. Chúng ta có thể nhận ra qui tắc này qua cách cai trị của các vua trong Cựu Ước như sau:

 

Vua tốt:                                             Vua xấu:

Chiếm hữu được lòng trung thành của dân.

Khiến dân nổi loạn.

Vui hưởng chiến thắng tội lỗi.

Trở nên nô lệ của tội lỗi.

Vui hưởng cảnh thái bình trong vương quốc.

Lãnh nhận sự rối loạn trong vương quốc.

Được xác nhận bởi các ngôn sứ của Thiên Chúa.

Bị nghiêm trách bởi các ngôn sứ của Thiên Chúa.

Vui hưởng cảnh thịnh vượng và giàu sang.

Thường bị tai ương và loạn lạc.

Đối chọi với các vua chúa xấu xa.

Đối chọi với các vua tốt lành.

 

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà