Ngày 21: Bình An Trong Công Tác

 

Từ ngày đó về sau, vua Sa-un nhìn Đa-vít với con mắt ghen tị.

(1Sm 18: 9)

 

Các nhà lãnh đạo ở “thế bị động” , không cảm nghiệm được sự bình an đích thực, thường đem lại sự nguy hiểm cho cá nhân, cộng sự viên và tổ chức. Lý do dễ hiểu! Bởi chính họ là những máy “khuyếch đại âm thanh” phát ra những yếu điểm của chính mình! Là người lãnh đạo, chúng ta hãy tự tâm niệm rằng những hành trang tiêu cực trong cuộc đời lãnh đạo của mình sẽ ngày càng trở nên gánh nặng trên vai, trừ khi chúng ta dám can đảm loại trừ bằng cách canh tân cuộc sống hàng ngày. Những nhà lãnh đạo ở “thế bị động” này thường có những nét tương đồng như sau:

1.     Họ không đem lại sự bình an và niềm vui cho cộng sự viên: Những nhà lãnh đạo này thường không ngừng tìm kiếm sự qui thuận, lòng biết ơn cũng như sự quí mến nơi tha nhân. Do đó, tâm điểm của cuộc đời phục vụ của họ là phục vụ chính bản thân họ thay vì tha nhân.

2.     Họ thu hoạch từ tha nhân hơn là họ ban phát cho tha nhân: Những nhà lãnh đạo này thu quén những thành quả của cộng sự viên cho danh của mình hơn là cho đội ngũ.

3.     Họ giới hạn hóa những cộng sự viên tài năng: Vì chỉ vun quén cho riêng mình, họ sẽ khiến các các cộng sự viên tài ba bất bình và chán nản. Công tác vì thế sẽ bị lơ là và buông xuôi.

4.     Họ giới hạn hoá tổ chức: Một khi các cộng sự viên lơ là và buông xuôi công tác, tổ chức sẽ mất dần những thành đạt. Tình trạng đội ngũ tan vỡ sẽ không xa tầm tay.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà