Ngày 24: Làm Người Đầy Tớ

 

Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải là chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng. Thật vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình; trái lại, như có lời chép: Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, chúa chúng ta. (Rm 15: 1-6)

 

Làm sao để một người lãnh đạo có thể mặc lấy tinh thần phục vụ của một người đầy tớ? Đoạn thư gửi giáo đoàn Rôma ở trên đã nhắc nhở mỗi người rằng làm người lãnh đạo là làm người phục vụ. Một người phục vụ đúng nghĩa, là người:

1.     Quên mình: chúng ta làm công tác mục vụ để thỏa mãn nhu cầu của tha nhân, không phải mưu cầu danh vọng cho mình.

2.     Phát triển người khác: Làm tăng thêm giá trị cho tha nhân.

3.     Chấp nhận bị đối xử bất công: Dám can đảm đón nhận mọi chỉ trích bất công và tha thứ cho kẻ lăng mạ.

4.     Noi gương Đức Kitô: Dùng chính con người và cuộc đời của Thầy Chí Thánh làm mẫu mực sống.

5.     Là một học trò: Sẵn sàng lắng nghe và học hỏi để trau dồi và canh tân.

6.     Theo đuổi sự hài hoà trong mọi quan hệ: Dấn thân tìm kiếm sự hiệp nhất và bình an.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà