Ngày 25: Tự Tin

 

Đa-vít nói với vua Sa-un: “Đừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với tên Phi-li-tinh ấy”. (1Sm 17: 32)

 

Người ta không ai đi theo một lãnh tụ thiếu lòng tự tin. Hành động của Tổng Thống Nga, Boris Yeltsin, là một thí dụ điển hình trong cuộc đảo chánh chính phủ Xô Viết. Các tư lệnh cao cấp trong chính quyền đương nhiệm ra lệnh xe tăng và quân đội bao vây và nổ súng vào toà nhà lãnh đạo của Yeltsin và những người ủng hộ dân chủ của ông. Khi quân đội đã vào vị trí tấn công, ông Yeltsin đã sải bước từ toà nhà và leo lên chiếc xe tăng của người chỉ huy, nhìn thẳng vào mắt ông ta, và cám ơn ông ta đã đứng về phía phe dân chủ. Sau này, người chỉ huy nói rằng ông ta không hề có ý định đứng chung phe với những người tranh đấu cho dân chủ, nhưng sự xuất hiện đầy tự tin của Yeltsin đã khiến ông ta tuân lệnh Yeltsin.

 

Tự tin là một nét đặc thù trong thái độ tích cực. Người lãnh đạo giỏi là người luôn giữ lòng tự tin trong mọi tình huống. Họ luôn ngưỡng mộ và khuyến khích các cộng sự viên luyện tập để có lòng tự tin. Chính lòng tự tin là bước đầu đến thành công trong mọi công tác.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà