Ngày 26: Sống Thực

 

Thiên Chúa cứ cân tôi trên bàn cân chính xác

và Người sẽ nhận thấy tôi toàn vẹn. (G 31: 6)

 

Một trong những nét rất đẹp của sách Gióp là sự xuất hiện cùng một lúc: một người rất người và đồng thời cũng rất cao cả. Gióp phơi bày trọn vẹn cảm xúc của một con người trước những mất mát to lớn trong cuộc đời. Ông đã giận dữ, thất vọng, lo âu, buồn phiền… nhưng không đánh mất cá tính mạnh của mình là kiên quyết với những gì ông xác tín. Mặc dù ông không hiểu tại sao Thiên Chúa lại đối xử với ông như thế, nhưng ông không quay lưng lại với Ngài. Ông đã giữ vững lòng trung tín bất chấp hoàn cảnh xung quanh.

 

Quả thật đây là điểm then chốt trong cuộc đời một người lãnh đạo. Tại sao?

1.     Người lãnh đạo có dự kiến dù không thể thấy mọi sự trong tương lai.

2.     Thay vì giả bộ tự chế, người lãnh đạo là một mẫu gương tự chế đích thực.

3.     Người lãnh đạo thể hiện mọi khía cạnh nhân bản như một mẫu gương, và dám thẳng thắn nhìn vào những giới hạn của cộng sự viên và của mình.

4.     Người lãnh đạo là mẫu gương về cuộc đời ổn định, hành động với con người thật của mình, và hành động với lý trí, sự suy nghĩ và không phải với cảm xúc.

5.     Người lãnh đạo không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng họ biết Ai nắm trọn vẹn tương lai của họ. Do đó, họ đặt trọn vẹn cuộc sống của họ nơi sự quan phòng của Thiên Chúa.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà