Ngày 3: Thông Truyền Sứ Điệp

 

Ông Sa-mu-en nói với dân: “Nào, chúng ta đi Ghin-gan và khai mạc vương quyền mới ở đó”. Toàn dân đi Ghin-gan. Ở đó, trước nhan Đức Chúa, tại Ghin-gan, họ đã tôn ông Sa-un làm vua, và ở đó họ dâng những hi lễ kỳ an trước nhan Đức Chúa. (1Sm 11: 14-15)

 

Có sứ điệp, hoặc tạo ra được sứ điệp, mà không chuyển được sứ điệp đến người khác thì sứ điệp cũng trở nên vô dụng. Điều nguy hiểm hơn nữa, là sứ điệp được chuyển đến người nghe và người nghe không hiểu ra ý nghĩa của sứ điệp. Khả năng diễn đạt, do đó, là một khả năng quan trọng trong cuộc đời người lãnh đạo. Chúng ta hãy chú ý đến những nguyên tắc truyền đạt Sa-mu-en đã dùng trong cuộc đời lãnh đạo của ông:

1.     Đơn giản hoá sứ điệp: Giản dị hoá ngôn từ, vào thẳng vấn đề, và trình bày rõ ràng sứ điệp để mọi người nghe và hiểu điều mình thông truyền. Nên nhớ người nghe thường có trình độ lãnh hội khác nhau.

2.     Nhìn thẳng vào người nghe: Ngay cả khi nói trước đám đông, việc đụng chạm ánh mắt với người nghe nên thực hiện càng nhiều càng tốt. Chính việc chạm ánh mắt với thính giả nói lên sự xác tín và chân thật của sứ điệp nơi người thông truyền.

3.     Biểu lộ sự chân thật: Ngoài việc nhìn thẳng vào người nghe, điều quan trọng khác là làm những gì mình nói. Hãy chứng tỏ điều mình thông truyền không chỉ là điều mình tâm đắc, nhưng còn là đam mê thực hiện sứ điệp trong chính cuộc đời của mình.

4.     Tìm kiếm sự đáp ứng: Tất cả những điều trình bày phải có mục đích. Khi việc trình bày kết thúc là lúc người truyền đạt lắng nghe người được truyền đạt trình bày về những quyết tâm của họ đối với điều họ đã nghe.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà