Ngày 4: Kỹ Năng và Tri Thức

 

Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp, thì được một chỗ danh dự, và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu.

(1Tm 3: 13)

 

Trong khoa lãnh đạo và quản trị, chữ “competent” thường được dùng để chỉ một cá nhân thành thạo với công việc, có kỹ năng và tri thức, hoặc một đội ngũ có năng lực để so sánh với cá nhân hay đội ngũ khác trong cùng một kỹ nghệ. Sự so sánh như thế thường đánh mất đi tính đa năng và đa hiệu của một cá nhân hay đội ngũ, nhất là trong trường hợp ở Việt Nam, hay ở những nước không chuyên nghiệp hoá nhân sự. Tuy nhiên, dù ở bất cứ lãnh vực hay hoàn cảnh nào, cá nhân hay đội ngũ được gọi là “competent” thường có những đặc tính chung như sau:

1.     Họ gắn chặt hành động của mình vào sự tuyệt hảo: John Johnson trong tác phẩm Christian Excellence đã viết: “Thành công đặt giá trị trên sự so sánh với người khác. Sự tuyệt hảo được đo lường không phải là đem so sánh với người khác nhưng là với chính khả năng tiềm ẩn của mình”.

2.     Họ không bao giờ đặt giá trị trung bình làm tiêu chuẩn: Người hoặc đội ngũ có năng lực, không bao giờ muốn dùng mức trung bình làm thước đo công việc. Để đạt hiệu năng cao, họ luôn dùng sự tuyệt hảo như một mục tiêu để gắng sức.

3.     Họ quan tâm đến chi tiết: Dale Carnegie viết: “Nếu chúng ta làm những công việc nhỏ mọn tốt, thì những việc to tát có xu hướng sẽ hoàn thành tốt”.

4.     Họ thực hiện công tác một cách bền bỉ: Những người có kỹ năng và tri thức luôn làm việc với tất cả nỗ lực. Dù biết rằng phần trăm kém chuẩn xác không thể tránh, nhưng những phần trăm nhỏ bé này thường không nằm trong chương trình hành động của họ. Người ta ước tính rằng nếu 99.9% là con số phần trăm được chấp nhận, thì trên thế giới, cứ mỗi giờ sẽ có 22,000 chi phiếu bị trừ vào các trương mục một cách sai lầm, 12 con trẻ sơ sinh sẽ đưa lầm cho người phụ nữ không phải là mẹ ruột của đứa bé, và khoảng 100,000 người chết mỗi ngày vì máy bay cất cánh hay đáp xuống sai quĩ đạo.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà