Ngày 5: Can Đảm Nói Lên Sự Thực

 

Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ. (1V 18: 37)

 

Ngôn sứ Ê-li-ađã nhìn thấy những tai ương, sẽ giáng họa cho con cái nhà Israel, do bởi sự quay lưng lại với Thiên Chúa, để sống cuộc đời đồi trụy, và thờ lạy ngẫu tượng, từ vua quan đến thần dân.

 

Ê-li-a thẳng mặt nói với vua A-kháp về những trừng phạt Thiên Chúa sẽ giáng xuống, là hạn hán và đói khát liền trong ba năm. Sau ba năm, ông lại ngang nhiên thách thức vua A-kháp và đám 450 ngôn sứ Ba-an của vua trên núi Các-men, để chứng minh sự vô dụng của các ngẫu tượng, mà vua và bọn ngôn sứ Ba-an đang tôn thờ. Ông cũng ra lệnh dân bắt hết bọn ngôn sứ Ba-an mà tiêu diệt trước mặt vua A-kháp, sau khi Thiên Chúa đáp lời cầu xin của ông, là cho lửa xuống đốt cháy mọi lễ vật của ông.

 

Chúng ta hãy tưởng tượng hành động của Ngôn Sứ Ê-li-a. Với con mắt gọi là “khôn ngoan” ngày nay, chắc chắn chúng ta cho là ông không màng gì đến sự sống chết, khi lên án và thách thức người nắm quyền sinh sát mình. Tuy nhiên, đó chính là một trách nhiệm trọng đại của người lãnh đạo. Người lãnh đạo dám can đảm chỗi dậy, và nói lên sự thực, dù rằng sự thực ấy có thể sẽ gây nhiều bất lợi cho chính bản thân họ.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà