Ngày 8: Sống Điều Rao Giảng

 

Này con, khôn ngoan của thầy, con hãy chú tâm học hỏi, hiểu biết của thầy, con hãy lắng tai nghe, để con cân nhắc thận trọng và nói năng như người hiểu biết. Quả thật, môi người đàn bà trắc nết tiết ra mật ngọt, miệng của nó trơn tru như dầu. Trên đường đời, con hãy xa lánh nó, lối vào nhà nó, con chớ lại gần, kẻo danh dự con bị trao vào tay người khác, và năm tháng đời con bị nộp cho đứa bạo tàn.

(Cn 5: 1-3, 8-9)

 

Khuyến cáo hoặc cố vấn người khác bao giờ cũng dễ dàng hơn thực hiện những điều hay lẽ phải ấy. Sa-lô-môn đã chứng minh điều ấy. Ông đã lập đi lập lại nhiều lần rằng chỉ những kẻ điên rồ mới ngoại tình. Ông biết rất rõ về những vấn đề tinh thần trong hôn nhân, và chính ông cũng tuyến bố:

“Vì Đức Chúa thấy rõ đường nẻo của mỗi người,

hết mọi lối đi, Người đều biết cả”. (Cn 5: 21)

Và rồi, cũng chính ông đã vấp phạm những điều Thiên Chúa cấm đoán các vua chúa: “Vua ấy cũng không được có nhiều vợ, kẻo tâm hồn bị lầm lạc”. Sa-lô-môn đã bất tuân giới lệnh này và đã cưới 700 người đàn bà làm vợ. Kết quả ra sao? “Khi vua Sa-lô-môn về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại; lòng vua không còn chung thủy với Đức Chúa Thiên Chúa của vua”. (1V 11: 4)

 

Những người lãnh đạo khôn ngoan không chỉ biết cố vấn và khuyến cáo, họ còn quan tâm đến những lời họ khuyên bảo người khác và sống điều ấy như một gương mẫu. Lối sống chứng nhân ấy mạnh mẽ hơn lời họ rao giảng rất nhiều lần.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà