Ngày 10: Chuẩn Bị và Giúp Đỡ

 

Ông Ít-bô-sét, con vua Sa-un, được 40 tuổi khi lên làm vua Israel, và trị vì hai năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo vua Đa-vít. (2Sm 2: 10)

 

Cái chết của Sa-un đã để lại trong cộng đồng Do Thái một sự rạn nứt và rối loạn. Bên cạnh Đa-vít là người được ngôn sứ Sa-mu-en xức dầu phong vương, là những kẻ nhòm ngó thời cơ nắm trọn quyền bính.

 

Sự chuyển tiếp quyền lãnh đạo thường tạo những thời điểm khó khăn. Người lãnh đạo nếu không thiết lập một kế hoạch chuyển nhượng công tác lãnh đạo cách chu đáo, họ đã vô tình bỏ ngỏ cho mọi vấn đề rối loạn. Sa-un có thể đã trở thành một anh hùng và con cháu ông sẽ sống bình an, hạnh phúc, nếu ông biết chân tình cộng tác với Thiên Chúa để chuẩn bị cho Đa-vít kế vị mình. Rất tiếc, ông đã để “cái tôi” lấn lướt mọi sự và làm ông nên u mê.

 

Là người lãnh đạo, chúng ta không thể hồ đồ nghĩ rằng không có ta mọi sự đều hỏng cả. Đời sống mục vụ của Dân Chúa phải trường tồn và chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng chỉ biết làm những việc phải làm. Do đó, không có “ta” sẽ có hàng trăm, hàng ngàn cái “ta” khác. Hãy nhìn đến tập thể và khiêm tốn khi nhường bước cho người kế vị. Hãy năng động trong việc giúp đỡ người lãnh đạo kế nhiệm và quan trọng hơn cả, là chuẩn bị cho họ, để mọi công tác mục vụ không bị gián đoạn và nhân tâm không bị phân tán. Một người lãnh đạo chân chính là người biết sống công tác lãnh đạo như một thiên chức. Nói cách khác, là biết cộng tác với chương trình của Thiên Chúa.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà