Ngày 13: Đạo Đức Trước Khả Năng

 

Vì Thiên Chúa thấy rõ đường nẻo của mỗi người,

hết mọi lối đi, Người đều biết cả.

Ác nhân vướng mắc trong tội ác của mình,

Nó sa vào bẫy tội lỗi nó giăng ra.

Nó sẽ chết vì thiếu lời nghiêm huấn,

Vì ngu si quá đỗi, nó sẽ phải lạc đường.

(Cn 5: 21-23)

 

Đã có bao nhiêu nhà lãnh đạo hủy hoại cuộc đời mình và người khác do bởi những việc làm thiếu luân lý? Đạo đức đã trở thành một vấn đề quan trọng ngày nay vì rất nhiều nhà lãnh đạo chính trị, thương nghiệp và ngay cả tôn giáo đã không thực sự sống theo nguyên tắc luân lý. Chức năng càng lớn, người lãnh đạo càng là mũi dùi tấn công của nhiều kẻ thù. Sự thất bại hoặc tai tiếng không chỉ hủy hoại chính họ, nhưng còn gây một ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều người và nhiều lãnh vực khác.

 

Làm sao để khỏi sa ngã? Một người lãnh đạo chân chính là người sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Một người sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, họ sẽ biết tránh những dịp tội, và mọi công việc họ làm không phải là làm cho họ, nhưng là làm cho tha nhân với tinh thần phục vụ và bác ái. Do đó, chúng ta cần chú trọng đến vấn đề đạo đức nhiều hơn là tài năng, mặc dù cả hai đều cần quan tâm và phát triển. Nếu chúng ta dùng đạo đức làm nền tảng cho khả năng, thì đạo đức càng sâu, khả năng sẽ càng cao.

 

Tôi sống thế nào?            Tôi làm thế nào?              Kết quả:

Khiêm tốn

Kết hiệp với Thiên Chúa

Có Chúa trong công việc

Có dự kiến

Làm với mục tiêu

Mức độ luân lý cao

Xác tín

Làm đúng

Đáng tin cậy

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà