Ngày 15: Đương Đầu với Vấn Đề

 

Phần tôi, tuy vắng mặt về thân xác, nhưng về tinh thần vẫn có mặt, tôi đã lên án kẻ có hành vi đó như thể tôi có mặt tại chỗ. (1Cr 5: 3)

 

Thánh Phaolô đương đầu thẳng với những vấn đề tại giáo đoàn Cô-rin-tô, đặc biệt là những vấn đề loạn luân. Đáng tiếc là những nhà lãnh đạo tại giáo đoàn này đã thất bại khi phải trực diện với tội lỗi này. Do đó, Phaolô huấn thị những người lãnh đạo cách thế trực diện với những thành phần bất tuân giới luật của Thiên Chúa.

 

Tại sao đương đầu thẳng là một vấn đề khó khăn? Vì thường chúng ta hiểu lầm mục đích của sự đương đầu. Đương đầu thẳng với những người anh em không mang tính loại trừ hay trừng phạt, nhưng là sự sửa sai. Đương đầu như vậy là hành động cứu hay chuộc lại của người lãnh đạo. Do đó, những mục đích của hành động đương đầu đúng nghĩa là:

1.     Rõ ràng: Tôi sẽ hiểu người anh em hơn về cả nhân cách của họ và những dữ kiện gây nên vấn đề.

2.     Canh tân: Tôi và những anh em của tôi sẽ trở nên tốt hơn từ những kinh nghiệm chúng tôi phải đương đầu.

3.     Tương giao: Qua việc đương đầu với vấn đề, tôi sẽ trở nên thân cận hơn với những người tôi vừa giúp sửa sai.

4.     Thanh sạch: Tổ chức tôi phục vụ sẽ trở nên trong sạch hơn.

5.     Kính trọng: Sự kính trọng đối với tổ chức nhờ đó cũng sẽ ở mức độ cao hơn.

6.     An toàn: Thành viên của tổ chức sẽ cảm nghiệm được sự an toàn khi biết rằng người lãnh đạo của mình sẽ đương đầu với những tệ nạn một cách thẳng thắn và can đảm.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà