Ngày 19: Sống Đúng Vai Trò

 

Vua quay mặt vào tường, và cầu nguyện với Đức Chúa như sau: “Ôi lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài”. Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to. (2V 20: 2-3)

 

Khít-ki-gia là ông vua duy nhất của vương quốc Giu-đa đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong những ngày đầu vương quyền của Ê-xa-khát-đôn, vua xứ Át-xua, thì Khít-ki-gia vật vã trên giường vì lâm trọng bệnh. Ngôn sứ I-sai-a đến thăm và khuyên vua hãy thu xếp việc nhà, vì vua sẽ không qua khỏi cái chết. Mặc dù đã nghe ngôn sứ nói thế, ông vẫn tin tưởng và dốc lòng cầu xin cùng Thiên Chúa. Ông nhắc đến giao ước Thiên Chúa đã lập với dân, và ông nguyện sẽ trung thành với giao ước ấy trong cuộc đời lãnh đạo dân của mình. Vì thế, Thiên Chúa đã nghe tiếng nguyện cầu của ông và đã cứu chữa ông khỏi cơn bạo bệnh và để ông sống thêm 15 năm nữa.

 

Thiên Chúa đã làm cho Khít-ki-gia điều ông không thể làm cho chính mình. Cả Thiên Chúa và Khít-ki-gia đã hành động đúng với vai trò của mình:

 

Vai trò của Khít-ki-gia:                        Vai trò của Thiên Chúa:

1.     Giữ lòng khiêm tốn.

Ban phát ân huệ và thực thi quyền năng.

2.      Đặt vương quốc dưới sự quan phòng của Thiên Chúa.

Kiểm soát vận mệnh của vương quốc.

3.     Xin Thiên Chúa đáp ứng nhu cầu.

Đáp ứng những nhu cầu của con người.

4.     Giữ trọn giao ước.

Giữ trọn giao ước.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà