Ngày 23: Xét Nhu Cầu để Lãnh Đạo

 

Kẻ thù con có đói, hãy cho nó bánh ăn,

Nó có khát, hãy cho nước uống.

Như vậy là chất than hồng lên đầu nó,

Và Đức Chúa sẽ thưởng cho con.

(Cn 25: 21-22)

 

Người lãnh đạo khi hành xử và đáp ứng những yêu cầu của tha nhân dựa trên nguyên tắc nhu cầu hơn là giá trị của thành quả họ đem lại. Điều này thường rất khó đối với nhiều người. Thiên Chúa đòi hỏi con cái Ngài nhận ra nhu cầu của tha nhân, ngay cả với kẻ thù nghịch, và đáp ứng một cách thích hợp trên căn bản tình yêu: Yêu cả kẻ thù.

 

Người lãnh đạo tốt là người thực thi điều Thiên Chúa đòi hỏi. Họ không lãnh đạo người khác với thành kiến, không đo lường giá trị tha nhân bằng thành quả, và nhận rõ những gì phải làm để đạt đến mục tiêu mong muốn. Một tay giao banh (quarterback) được coi là danh thủ nếu anh ta đọc được ý nghĩ hàng phòng thủ của đối phương và nghe được tiếng gọi của hàng tiền đội của phe nhà để giao banh chính xác. Người lãnh đạo khi hành xử chức năng của mình, được coi là chuẩn, nếu biết linh động và đáp ứng, không phải dựa trên căn bản thành quả, nhưng là trên căn bản nhu cầu để thành công.

 

Do đó, người lãnh đạo chân chính cần theo chính lộ khi phải đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn:

1.     Họ cần - Họ không sợ hãi khi phải lắng nghe để hiểu biết.

2.     Họ đọc - Họ giám định những gì đã xảy ra và những bước cần thiết và tốt nhất phải thực hiện.

3.     Họ cung cấp - Họ đối thoại những gì họ quan sát thấy với những nhân sự chủ yếu.

4.     Họ lưu ý - Họ hành động trên căn bản khám phá ngay cả khi phải đương đầu với những đổi thay.

5.     Họ lãnh đạo - Họ vạch ra đường hướng hành động cho những người liên hệ.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà