Ngày 30: Những Đức Tính Cần Thiết

 

Chớ huyênh hoang tự đắc về ngày mai,

Vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được…

Đứa nóng giận thì độc ác, kẻ thịnh nộ thì bạo tàn,

Nhưng trước người nổi cơn ghen, ai nào đứng vững?

Thà chỉ trích công khai

Còn hơn yêu thương mà không bày tỏ.

Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành,

kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối…

Người xa quê như chim xa tổ…

Bạn của con hay bạn của cha con, đừng nỡ bỏ rơi họ…

Sắt bén nhờ sắt,

Con người nên sắc bén nhờ bạn bè…

Lò thử vàng, nồi thử bạc,

tiếng khen cho thấy giá trị con người. (Cn 27: 1, 4-6, 8, 17, 21)

 

Trong khoa Quản Trị và Lãnh Đạo kinh doanh, người và việc là hai yếu tố chủ yếu được đặt ngang hàng với nhau. Tuy nhiên, như đã viết trong phần lời tựa, người là yếu tố chủ yếu trong công tác lãnh đạo mục vụ. Tất cả mọi công việc được thực hiện, không gì khác hơn là để phục vụ con người. Vì vậy, quản lý nhân sự là một khả năng rất quan trọng mà một người lãnh đạo cần có và cần quan tâm để trau dồi. Sách Cách Ngôn đoạn 27 trình bày một vài ý niệm cơ bản về các mối quan hệ được coi là những tư tưởng chỉ đạo đối với khả năng quản lý nhân sự như sau:

·         Không khoe khoang khoác lác.

·         Không ghen tị đố kỵ.

·         Hãy thẳng thắn

·         Không mất gốc vong thân

·         Giữ liên lạc mật thiết với cộng sự viên

·         Đánh giá cộng sự viên đúng mức

·         Đừng để lời tâng bốc nịnh hót làm lung lạc

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà