Ngày 31: Theo Đuổi Công Việc

 

Tất cả mọi điều mắt tôi đòi hỏi, tôi chẳng khước từ. Những niềm vui lòng tôi mơ ước, tôi không hề ngăn cản. Trong mọi gian lao tôi phải chịu, lòng tôi đã tìm được niềm vui, và đó chính là phần tôi được hưởng. Bấy giờ nhìn vào hết mọi việc do chính tôi làm, và bao gian lao vất vả tôi phải chịu, tôi nhận thấy: Tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát; dưới bầu trời, có lợi lộc gì đâu! (Gv 2: 10-11)

 

Giới thợ săn có câu: Khi bạn rượt đuổi cả hai con thỏ một lúc, bạn sẽ hụt mất cả hai. Chúng ta có thể học hỏi từ những lầm lỗi của Sa-lô-môn khi ông hăng hái theo đuổi rất nhiều mục tiêu để thỏa mãn tham vọng của mình. Những điều ông viết được tường thuật trong sách Giảng Viên đoạn 2 là lúc ông đang đạt tới đỉnh thành công và danh vọng – nhưng ông vẫn cảm thấy sự trống rỗng.

 

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có cách nào để khẳng định những gì chúng ta đang quan tâm trên căn bản cần thiết phải thực hiện không? Chúng ta đã lập một danh sách những điều cần làm chưa? Chúng ta đã biết đầu tư thời gian và năng lực vào những điều quan tâm chưa? Hãy tự hỏi mình:

·         Đây là những việc tôi muốn làm (want) hay cần làm (need)?

·         Những việc này có thật sự cần đặt vào danh sách ưu tiên không?

·         Liệu những việc này có thể giao cho người khác không hay chính tôi phải đích thân thực hiện?

·         Những người tôi tin cậy đã nói gì về công tác này?

·         Tôi có đủ thời gian để hoàn thành công việc này không?

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà