Ngày 2: Ngã về Phía Trước!

 

Bấy giờ Phêrô liền thề độc mà quả quyết rằng: “Tôi thề là không biết người ấy”. Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giê-su đã nói: “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần”. Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. (Mt 26: 74-75)

 

Ai cũng có lúc lầm lỡ, sa ngã, hay thất vọng. Có lẽ chúng ta cũng đã nghe hoặc đọc câu viết của Đức Thánh Cha Alexander cách đây 250 năm: “Phải lầm lỡ mới là con người, và hay tha thứ thì chỉ có Thiên Chúa”. Trong cuốn sách khá nổi tiếng của Cherie Carter-Scott, Rules For Being Human (Những Qui Tắc Làm Người), xuất bản năm 1999, bà đã can đảm nêu lên rằng:

1.     Qui tắc 1: Chúng ta sẽ học được những bài học.

2.     Qui tắc 2: Không có lầm lỗi, chỉ có những bài học.

3.     Qui tắc 3: Một bài học phải được lập đi lập lại cho đến khi chúng ta học được.

4.     Qui tắc 4: Nếu chúng ta không học những bài học dễ, chúng sẽ trở nên khó khăn hơn.

5.     Qui tắc 5: Chúng ta biết rằng mình đã học được một bài học khi thái độ sống của mình thay đổi.

Norman Cousins, với một loạt sách “In God We Trust”, xuất bản năm 1958, dựa trên hàng chữ viết của đồng Đô-la Mỹ, đã lập lại những tư tưởng rất quen thuộc: “Bản chất của con người là bất toàn”. Thất bại chỉ là cái giá chúng ta trả cho sự thành công. Nếu chấp nhận định nghĩa sự thất bại như thế, chúng ta sẽ thoải mái hơn để thẳng tiến và nếu có quị ngã, chúng ta cũng sẽ ngã về phía trước!

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà