Ngày 4: Sống Với Tâm Thuật Duy Nhất

 

 Đức Chúa ghê tởm bàn cân gian,

Nhưng ưa thích quả cân chính xác.

(Cn 11: 1)

 

Một người công chính là một người sống với tâm thuật duy nhất là con người thực của họ (a single-mindedness). Họ không cần sống với hai bộ mặt giả hình và trung trực. Họ không có gì phải dấu diếm và lại càng không có gì để sợ hãi. Cuộc đời họ là một cuốn sách mở sẵn. Ai muốn biết điều gì trong đó cứ việc ung dung mở ra mà đọc.

 

Công chính không phải là gì (chúng ta làm), nhưng là ai (chúng ta là). Biết được mình là ai, người ta sẽ biết được điều gì chúng ta làm.

 

Chúng ta phải đương đầu với những ước muốn thấp hèn đối nghịch với những gì chúng ta muốn vươn tới. Không ai, dù là thánh nhân, có thể tránh khỏi trân chiến nội tâm này. Vì thế, cường độ công chính của một người sẽ khẳng định mức độ thắng thế của những ước muốn thấp hèn. Là người lãnh đạo, chúng ta hãy sống kết hiệp với Thiên Chúa và liên lỉ cầu nguyện, để nhận định rõ ràng khi phải quyết định giữa những điều chúng ta muốn làm và những điều chúng ta nên làm. Một người lãnh đạo trong thương trường, quyết định của họ đặt cơ bản trên lợi nhuận, nên thường dễ dàng hơn nhiều. Là người lãnh đạo trong công tác mục vụ, quyết định không chỉ đơn giản trên số lượng (lợi nhuận) và công thức, nhưng trên nhu cầu mục vụ. Đã là nhu cầu mục vụ, quyết định đôi khi là một nghịch lý và điên rồ.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà