Ngày 6: Quyết Định Với Sự Thẳng Thắn

 

Nhưng ông Phao-lô thì nghĩ là một người đã từng bỏ hai ông từ khi ở miền Pam-phy-li-a và đã không cộng tác với hai ông, thì không nên đem theo. (Cv 15: 38)

 

Đối diện với những cộng sự viên kém khả năng hoặc thiếu khả năng thường là những quyết định rất khó, nhất là trong công tác mục vụ. Hầu hết, các nhà lãnh đạo các công tác mục vụ thường sống với tâm trạng “bỏ thì thương, vương thì tội”. Vì ích lợi của tập thể là Cộng Đồng Dân Chúa, chúng ta nên có quyết định đúng đắn và kiên quyết. Nếu không tìm được môi trường thích hợp hơn với đương sự, chúng ta nên thẳng thắn để đương sự nghỉ ngơi tạm thời cho đến khi có công tác thích hợp hơn. Sự nhùng nhằng không dứt khoát thường làm người lãnh đạo và cả tổ chức khổ tâm, vì:

1.     Đương sự làm trì trệ sự phát triển của tổ chức.

2.     Gây ảnh hưởng đến tinh thần của những cộng sự viên khác.

3.     Người lãnh đạo có thể phải lãnh nhận những hậu quả xấu do đương sự đem lại và làm thiệt hại uy tín của cả tổ chức.

Điều quan trọng nhất phải làm để tránh đương đầu với tình trạng này là người lãnh đạo cần chọn lựa đúng người, huấn luyện kỹ lưỡng, giao việc hợp với khả năng, và không ngừng bồi dưỡng tinh thần và tay nghề của họ. Một khi phải đối diện với những cộng sự viên thiếu kém khả năng ở trên, người lãnh đạo, trước khi quyết định hãy tự hỏi: “Liệu cộng sự viên này có cần tái huấn luyện không? Thay đổi công tác hợp với khả năng của họ? Thay đổi môi trường sinh hoạt cho họ? hoặc cho họ nghỉ việc?”. Câu trả lời sẽ khẳng định một hành động thích hợp:

1.     Khả năng họ kém? Hãy tái huấn luyện, hãy để họ làm việc với một cộng sự viên giỏi để họ học hỏi thêm.

2.     Họ không thực hiện nổi công tác? Liệu công tác giao phó cho họ có thích hợp với khả năng của họ không? Có thể đổi cho họ một công tác phù hợp không?

3.     Việc khó khăn nhất là thẳng thắn loại trừ một phần tử không thích hợp với cung cách lãnh đạo kể cả khả năng và đức hạnh. Nhưng thà hi sinh một người để cả tập thể được phúc lợi còn hơn để mọi người phải chịu đựng và công tác bị trì trệ.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà