Ngày 9: Tái Tạo Tinh Thần Đội Ngũ

 

Dân đến nói với ông Mô-sê: “Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi”. Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân… Ông Mô-sê bèn làm con rắn bằng đồng và treo lên lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống. (Ds 21: 7, 9)

 

Không gì bực bội và khó chịu cho bằng làm việc trong một đội ngũ không có “tinh thần đội ngũ”. Nếu đó là trường hợp chúng ta gặp phải, những điều quan trọng sau đây cần được chúng ta quan tâm và sửa đổi:

1.     Điều tra nguyên do: Bước đầu tiên phải làm là tìm ra nguyên nhân sai trái trong đội ngũ, hãy bắt đầu bằng những câu hỏi thông thường nhất là điều gì gây nên tình trạng hiện tại (what?), Khi nào tình trạng bắt đầu (when?), những cá nhân liên hệ (who?), tình trang xảy ra từ nơi nào (where?), tại sao lại có tình trạng đó (why?). Hãy mạnh dạn sửa chữa những điều cần sửa chữa.

2.     Khởi sự niềm tin: Chỉ có một cách thế duy nhất để thay đổi tình trạng hiện hữu là nếu mọi người tin tưởng nơi chính mình. Là người lãnh đạo, chúng ta phải khởi sự niềm tin đó.

3.     Tạo sinh lực: Có ước muốn thay đổi mà không có sinh lực thay đổi thường chỉ đem lại sự bức xúc cho cả đội ngũ. Để cả đội ngũ có sinh lực cho sự thay đổi, chúng ta, những người lãnh đạo, phải là nguồn sinh lực để san sẻ cho mọi người trong toàn đội.

4.     Nói về niềm hi vọng: Nhu cầu quan yếu nhất của mọi cộng sự viên lúc này là niềm hi vọng. Hãy giúp họ sống và làm việc với sự hi vọng. Sự hi vọng đó bắt nguồn từ chính dự kiến, lòng rộng lượng và sự quyết tâm của người lãnh đạo.

Khi tinh thần đội ngũ xuống thấp, hãy tái dựng và canh tân, ngành quản trị có câu nói là “get the ball rolling” (hãy làm cho trái banh lăn tới), chúng ta là người khởi sự thúc đẩy trái banh ấy!

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà