Ngày 13: Phẩm Chất Nhân Bản

 

Các thủ lãnh Xô-an ngu si đần độn, những mưu sĩ khôn ngoan nhất của Pha-ra-ô bày mưu kế điên rồ… Ước chi mọi người được biết điều Đức Chúa các đạo binh đã quyết định về Ai cập! Các thủ lãnh Xô-an đã ra ngớ ngẩn, các thủ lãnh của Nốp đã sai lầm; những người đứng đầu các chi tộc của chúng đã làm cho Ai cập ngả nghiêng. (Is 19: 11-13)

 

Điều gì làm nên phẩm chất của một người lãnh đạo? Hầu hết những nhà lãnh đạo tự nhiên thường không kỳ vọng mình sẽ trở nên một nhà lãnh đạo tài ba danh tiếng, nhưng khát vọng trở nên một người tốt lành. Nói cách khác, những phẩm chất nhân bản làm nền tảng cho những phẩm chất lãnh đạo. Khi một người lãnh đạo hướng dẫn chính cuộc đời mình thành công, nghĩa là sống một cuộc sống gương mẫu, người ta sẽ tự nhiên kéo tới theo phò.

 

Trường hợp của Mẹ Têrêsa Calcutta, ở Ấn Độ, là một trường hợp điển hình. Mẹ đã để lại nhiều kinh nguyện tha thiết, và nhiều bài suy niệm sâu sắc, nhưng chưa bao giờ Mẹ nói với ai là Mẹ sẽ trở nên một nhà lãnh đạo danh tiếng. Tất cả cuộc đời của Mẹ là sự âm thầm và khiêm tốn phục vụ. Mẹ đã trở nên một người nữ tỳ của người nghèo. Mẹ đã đóng vai trò của mình một cách trọn vẹn và hoàn hảo. Do vậy, đã không ít người trên thế giới kéo tới theo Mẹ và cùng Mẹ thực hiện công tác và để học hỏi nơi Mẹ tinh thần khiêm tốn phục vụ.

 

Để công việc lãnh đạo đem lại hiệu quả lâu bền, bốn điểm sau đây chúng ta cần lưu ý:

1.     Nghị lực: giúp chúng ta làm những điều đúng, mặc dù xem ra khó khăn.

2.     Viễn ảnh: giúp chúng ta hiểu được những gì có thể xảy ra để đạt mục tiêu.

3.     Can đảm: giúp chúng ta khởi sự và đón nhận thử thách trong hành trình tiến đến mục tiêu.

4.     Hấp dẫn: giúp chúng ta lôi kéo người khác vào đội ngũ để cùng thực hiện công tác.