Ngày 14: Hi Sinh

 

Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. (Mc 10: 45)

 

Nếu đội ngũ chưa đạt tới trọn vẹn năng lực tiềm ẩn, khả năng hoặc nhân sự thường ít khi là một vấn đề, nhưng là sự dấn thân của đội viên. Nói cách khác, sự thất bại là do đội ngũ thất bại trong việc trả giá cho mục tiêu. Là người lãnh đạo chúng ta cần hiểu rằng để đạt bất cứ mục tiêu nào, chúng ta phải trả một giá có thể là rất đắt để đạt mục tiêu đó. Giá đắt đó là sự hi sinh bản thân và tinh thần dấn thân cao độ để hoàn thành công tác. Điều kiện trước tiên người lãnh đạo phải làm trước khi khuyến khích và thúc dục cộng sự viên là làm gương cho họ.

 

Chúng ta hãy tỏ ra cho mọi thành viên thấy rằng:

1.     Mình dám hi sinh ngay cả vấn đề tài chánh cho đội ngũ.

2.     Không ngừng tự canh tân và phát triển vì tương lai của đội ngũ.

3.     Dám san sẻ quyền hành và trách nhiệm cho cộng sự viên vì tương lai của đội ngũ.

4.     Dám can đảm đứng mũi chịu sào vì đội ngũ.

 

Một khi chúng ta là mẫu gương trả giá cho mục tiêu, lời yêu cầu hay thúc dục đội viên của chúng ta thường đem lại hiệu quả cao độ. Hãy giải thích cho họ lý do tại sao và làm thế nào để sự hi sinh của họ không uổng phí. Đừng quên khen thưởng họ trước các thành viên khác.