Ngày 18: Đào Tạo Nhân Sự

 

Ông Áp-ram cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng: Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi: Ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. (St 17: 3-5)

 

Mỗi người, ai cũng mang trong mình một hạt giống thành công. Khả năng tìm hiểu hạt giống thành công ấy đòi hỏi chúng ta sự kiên nhẫn, cần cù và ước muốn nâng đỡ người khác. Chúng ta phải thành tâm nhìn nhận tài năng, tính khí, đam mê, thành công, niềm vui và cơ hội của họ. Một khi nhận ra hạt giống thành công ấy, hãy quảng đại vun xới và tạo cơ hội cho hạt giống của họ nảy mầm và đơm bông kết trái. Giúp cộng sự viên của mình phát triển không chỉ ban phát kiến thức hay kinh nghiệm xuông, nhưng còn đòi hỏi người lãnh đạo mở rộng cửa đón nhận qua việc tận tâm đào tạo và huấn luyện. Chúng ta hãy nhớ rằng:

1.     Là con người, ai cũng muốn mình được tôn trọng, và cảm thấy được đối xử cách xứng đáng.

2.     Ai cũng cần được khuyến khích và muốn đáp lại sự khuyến khích ấy.

3.     Ai cũng muốn vươn lên và tự cảm nhận sự hứng khởi để vươn lên.

4.     Ai cũng muốn trở nên người hữu dụng và tốt lành trước khi nghĩ tới trở nên một người lãnh đạo.

 

Nắm được những điều cơ bản ấy, chúng ta dễ dàng hướng dẫn và đào tạo người khác thành những người lãnh đạo tốt lành trong đội ngũ của mình.