Ngày 19: Lãnh Đạo Gia Đình

 

Người làm vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. (Ep 5: 22, 25, 6:1)

 

Bí quyết quan trọng thứ hai sau bản thân trong khoa lãnh đạo là gia đình. Lãnh đạo gia đình không đòi hỏi quyền lực và sự kiểm soát, nhưng là tình yêu. Phaolô đòi hỏi sự cùng tùng phục và kêu gọi người chồng hãy đối xử với vợ mình như Đức Kitô với Hội Thánh. Đức Kitô đã lãnh đạo Giáo Hội thế nào? Ngài ban phát, dạy dỗ, thương khóc, chữa lành, và chết trên thập tự giá. Người lãnh đạo gia đình nghĩa là người cho đi bản thân mình cho người khác. Người khác ở đây không ai khác hơn là chính vợ con mình. Chúng ta hãy khảo sát vai trò lãnh đạo gia đình của mình dựa trên những lãnh vực sau đây:

1.     Khởi sự: Tôi có định hướng và lãnh nhận mọi trách nhiệm trong việc lèo lái gia đình tôi chưa?

2.     Thân tình: Tôi đã cảm nghiệm được sự gắn bó với Thiên Chúa và vợ con tôi qua những lúc chuyện trò và đối thoại chưa?

3.     Ảnh hưởng: Tôi đã ứng dụng Lời Chúa khi khuyến khích, phát triển và giáo dục con cái của tôi chưa?

4.     Chính trực: Tôi đã sống gương mẫu như một người chồng và một người cha ngay cả khi vắng mặt vợ con tôi chưa?

5.     Nhận dạng: Tôi đã sống như một Kitô hữu chân chính trong một gia đình Công Giáo chưa?

6.     Nhân cách: Tôi có biểu lộ được hoa trái của Thánh Thần trong cuộc đời tôi qua việc tiết độ và tự kỷ không?