Ngày 20: Là và Làm

 

Người công chính được thừa hưởng cây sự sống,

kẻ khôn ngoan chinh phục được lòng người.

(Cn 11: 30)

 

Nhiều người khi nghĩ đến lãnh đạo vẫn còn lầm tưởng rằng đó là một danh từ mang ý nghĩa một công tác hay một hành động chỉ đạo. Thực ra, chúng ta cần điều chỉnh tư tưởng sai lầm này. Lãnh đạo không chỉ mang ý nghĩa “điều chúng ta làm”, nhưng còn là “người chúng ta là”. Do vậy, một người lãnh đạo chân chính thường như một thỏi nam châm mạnh thu hút mọi người và mọi vật chung quanh. Người ta bị thu hút do bởi nhân cách nhiều hơn việc làm.

 

Là người lãnh đạo, ai cũng mong muốn thành quả, nhưng trước khi “làm” hãy “là”. Để đạt mục tiêu cao hơn, hãy là một người lãnh đạo chân chính. Để thu hút nhiều người hơn, chúng ta hãy là một người tốt hơn. Để đạt hiệu năng cao hơn, chúng ta hãy là một người có nhiều cá tính cao cả hơn. Lỗi lầm chung của nhiều người lãnh đạo là bản chất chân thực của họ không phù hợp với những thành quả họ mong muốn. Bản chất chân thực ấy không gì khác hơn là chính sự nhất quán trong trong cá tính, mục đích, và khả năng. Hãy canh tân bản thân và dấn thân trọn vẹn cho công tác. Phần còn lại Thiên Chúa sẽ bổ khuyết cho sau.