Ngày 21: Lãnh Đạo Theo Đường Lối Thiên Chúa

 

Bà A-than-gia-hu, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc của nhà Giu-đa.

(2Sb 22: 10)

 

Một vài người lãnh đạo khi lãnh nhận công tác đã chỉ nhắm đến sứ mạng và quyền lực mà quên đi tinh thần bác ái và phục vụ. Cũng có người mưu tìm vai trò lãnh đạo để áp chế người khác, làm vinh danh bản thân, hoặc mưu tìm cơ hội làm ăn trong cộng đoàn hay cộng đồng qua danh hiệu lãnh đạo. Những người lãnh đạo ấy sớm muộn cũng bị vạch mặt và tẩy chay. Trường hợp của bà A-than-gia-hu trong đoạn Kinh Thánh trên là một điển hình.

 

Người lãnh đạo chân chính là người phải biết rằng mình được ủy nhiệm công tác lãnh đạo không phải để vinh danh cho riêng mình, nhưng là để phục vụ người khác (a servant leader). Khái niệm này được diễn đạt bàng bạc trong các trang Kinh Thánh. Chúng ta hãy khảo lược những sứ điệp Thiên Chúa nhắn gửi chúng ta qua vai trò người lãnh đạo đầy tớ như sau:

 

Con người:                                        Thiên Chúa:

1.     Theo đuổi quyền lực và danh vọng

1.     Thực thi bác ái và sống phục vụ.

2.     Làm giàu và củng cố thế lực

2.     Làm phong phú cho tha nhân và tập thể.

3.     Coi người khác như kẻ thù vì sợ bị cạnh tranh.

3.     Coi người khác như anh em bổ khuyết cho nhau.

4.     Mưu đồ loại trừ người khác

4.     Mưu cầu khoả lấp những nhu cầu của người khác và tạo cơ hội phát triển họ.

5.     Kết quả: Danh dự cho riêng mình

5.     Kết quả: Danh Thiên Chúa cả sáng.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà