Ngày 22: Một Nhà Quán Quân

 

Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhắm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. (1Cr 9: 25-27)

 

Môn Quyền Anh (boxing) là một trong những hình ảnh phản ánh khá gần gũi về tiến trình phát triển khả năng lãnh đạo. Một người với thân hình đồ sộ và với sức mạnh “cử đỉnh” trời ban, chưa chắc đã là người vô địch trên võ đài, nếu không được huấn luyện những kỹ thuật tác chiến và phòng thủ. Hằng ngày, ngoài những giờ tập luyện những kỹ năng chiến đấu, họ còn tập luyện sức dẻo dai và chịu đựng, để trở nên người võ sĩ chuyên nghiệp với hi vọng đoạt giải quán quân trong các kỳ thi tuyển.

 

Một trong những câu danh ngôn của Tổng Thống Theodore Roosevelt khi ông phát biểu trước sinh viên học sinh tại Đại Học Đường Sorbone, Paris nhân chuyến công du Pháp Quốc năm 1910 là hình ảnh người võ sĩ trên đấu trường: “Không phải là những người phê bình, không phải là những người cho điểm, và cũng không phải những người đã huấn luyện, nhưng chính người võ sĩ trên đấu trường phải được nhận lãnh mọi vinh dự, vì chính anh ta là người đã đương đầu với thắng bại, đã đổ máu và mồ hôi. Anh chính là người phấn đấu một cách can đảm, đã chỗi dậy sau những lần quị ngã. Không ai ngoài anh đã cảm nhận được bầu nhiệt huyết, sự tận lực và đem chính sinh mạng mình để đổi lấy vinh dự cao quí”.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà