Ngày 23: Những Câu Hỏi Then Chốt

 

Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on;

Trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.

Bọn lính canh đòi ta hát xướng,

lũ cướp này mời gượng vui lên:

“Hát đi, hát thử đi xem

Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài!”

Bài ca kính Chúa Trời, làm sao ta hát nổi

Nơi đất khách quê người?

Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi,

Thì tay gảy đàn thành tê bại!

Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm,

nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Giê-ru-sa-lem

làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.

(Tv 137: 1-6)

 

Ba vấn đề nổi bật trên lời thơ của Thánh Vịnh 137 mỗi khi ta đọc và suy niệm là những ước mơ, sự than khóc và lời ca hát của thi gia. Người Do Thái than khóc vì hiện trạng lưu đày bên Ba-by-lon. Họ hát vì không thể quên Xi-on, nơi chôn nhau cắt rốn. Họ mơ ước, hi vọng và nguyện cầu cho ngày sớm trở về quê hương.

 

Ba vấn đề trên gợi lên những câu hỏi then chốt cho một người đang thi hành công tác lãnh đạo mục vụ:

1.     Chúng ta mơ ước những gì? Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta không sợ thất bại và thử thách?

2.     Chúng ta than khóc những gì? Những gánh nặng nào khiến chúng ta trở nên quan tâm và sốt sắng?

3.     Vì sao chúng ta vui hát? Những thành quả nào đem lại niềm vui cho chúng ta?

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà