Ngày 24: Những Nguyên Lý Chung

 

Này con, lời thầy nói, con chú tâm để ý,

lời thầy dạy, con hãy lắng tai nghe:

đừng để mắt rời xa lời thầy,

nhưng hãy luôn gìn giữ ở tận đáy lòng con.

Vì lời thầy là sức sống cho ai tìm thấy

Làm cho toàn thân được mạnh khỏe an lành.

Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ,

Vì từ đó mà sự sống phát sinh.

Miệng lọc lừa, con đẩy cho xa,

Môi thâm độc con xua cho khuất.

Đôi mắt con, hãy nhìn ngay phía trước,

Ánh mắt con, hướng thẳng trước mặt con.

Đường con đi, hãy xan cho phẳng,

ước chi mọi nẻo con bước được an toàn.

Đừng quanh bên phải, chớ quẹo bên trái,

cố giữ chân con khỏi điều xấu xa.

(Cn 4: 20-27)

 

Người lãnh đạo để lại di sản lâu bền là người không đóng khung công tác và thiện chí trong thói quen và văn hóa của tổ chức cá biệt, nhưng đặt căn bản lãnh đạo trên nguyên lý chung của Giáo Hội và dùng nguyên lý chung này như kim chỉ nam trong mọi hành động. Câu 20-27 của Thánh Vịnh 4 dạy chúng ta rằng những nguyên tắc của Thiên Chúa qui hướng về 3 khí cụ mà người lãnh đạo phải nắm trong tay khi hành xử chức năng chỉ đạo của mình:

1.     Hướng dẫn: Giúp đội ngũ mình thẳng tiến trên đường công chính.

2.     Bảo vệ: giữ lòng trí đội ngũ mình khỏi những dịp tội và những ảnh hưởng làm lung lạc tinh thần.

3.     Định hướng: Định vị tình trạng hiện tại của đội ngũ và hướng đi cần thiết để canh tân và thăng tiến.

 

Mỗi người lãnh đạo có trách nhiệm sống Lời Chúa và đem Lời Chúa vào hành động để trở nên người lãnh đạo, người bảo vệ, và người định hướng cho chính mình và cho đội ngũ.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà