Ngày 25: Thái Độ Của Người Lãnh Đạo

 

Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. (2Cr 5: 17)

 

Trong tiếng La Tinh, status quo là nguyên trạng hoặc nguyên hình. Là người lãnh đạo, điều quan trọng trước khi thiết lập một dự kiến để đưa đội ngũ đến một chân trời mới, phải nhận rõ status quo của đội ngũ mình là gì, xét trên cả hai phương diện tinh thần và vật chất. Lãnh đạo, theo định nghĩa, là người đứng mũi chịu sào, là người chinh phục tân thế giới, là người đưa đội ngũ vượt ra khỏi status quo để thoát xác và canh tân.

 

Không hài lòng với status quo không có nghĩa là mang thái độ tiêu cực, nhưng là bước đầu của hành động tích cực, một ý định thoát xác để biến cải, và dĩ nhiên là thái độ chấp nhận thử thách chông gai. Người lãnh đạo không dám đón nhận thử thách sẽ thất bại trong việc canh tân. Một người lãnh đạo bằng lòng với status quo sẽ mất dần khả năng lãnh đạo và sớm bị loại trừ. Nhà lãnh đạo danh tiếng của đại công ty Bell Atlantic Corporation đã phát biểu: “Dùng con đường an toàn, thi hành những công tác được chỉ định, không tạo nên những sóng gió để thay đổi status quo trong lãnh vực điều hành, sẽ không làm bạn mất việc ít nhất trong một giai đoạn, nhưng chắc chắn sẽ không mang lại ích lợi cho nghề nghiệp của bạn và công ty của bạn lâu dài. Người lãnh đạo thay đổi status quo của công ty phải là người dám đón nhận thách đố, có dự kiến, và dám tạo nên sóng gió để làm nên kỳ tích. Họ mới đáng quí giá như vàng ròng!”

 

Thử thách luôn là những hiểm nguy đối với người thích an phận. Người có thái độ an phận thường không thích hợp với vai trò lãnh đạo. Khi chúng ta tìm kiếm những đối tượng lãnh đạo hãy nhắm đến những người biết tìm kiếm giải pháp cho vấn nạn, những người luôn có thái độ hiên ngang trước thử thách. Họ chính là những người làm nên kỳ tích cho đội ngũ của chúng ta.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà