Ngày 26: Gây Ảnh Hưởng

 

Con cái Israel nói với ông Sa-mu-en: “Xin ông chớ ngừng kêu lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, để người cứu chúng tôi khỏi tay người Phi-li-tinh!” (1Sm 7: 8)

 

Sa-mu-en trong cương vị một nhà lãnh đạo đã gây ảnh hưởng trên dân thế nào? Làm sao để mọi người lắng nghe ông? Ít nhất là ba điểm không thể thiếu trong việc xây dựng tầm ảnh hưởng trên đội ngũ, chúng ta có thể học được từ Sa-mu-en như sau:

1.     Năng lực: Thiên Chúa ban cho Sa-mu-en rất nhiều tài năng. Ông biết lắng nghe tiếng Chúa, có thể giải đoán tương lai, và biết khôn ngoan khi phải giải quyết những vấn đề khủng hoảng. Khả năng của ông chính là lý do để mọi người lắng nghe ông.

2.     Cá tính: Không giống thầy cả Ê-li, Sa-mu-en phát dương đường lối chính trực và thành tâm đối diện với mọi khía cạnh trong cuộc đời mình. Dân chúng tin cậy nơi ông vì biết mọi nỗ lực của ông trong cuộc đời không gì khác hơn là lo lắng cho đời sống của dân. Đối với họ, Sa-mu-en là người đại diện của Thiên Chúa sống giữa họ, và là mẫu mực công chính để xứng đáng đứng trước nhan Thiên Chúa và gắn bó với Ngài.

3.     Nối kết: Sa-mu-en biết sống liên kết với dân. Ông dùng chính ngôn ngữ của họ để đối thoại với họ. Ông diễn đạt lòng trắc ẩn trước nỗi đau của dân và đem đến cho họ lòng can đảm để đón nhận những đau khổ và thử thách.

 

Tất cả những điểm này của Sa-mu-en đều có giá trị tuyệt đối trong vai trò lãnh đạo ngày nay. Ta có thể tóm gọn những điểm này vào một công thức như sau:

Năng Lực + Cá tính + Nối kết = Ảnh hưởng

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà