Ngày 28: Đừng Làm Việc Một Mình

 

Còn ông Phao-lô thì chọn ông Xi-la và lên đường, sau khi đã được các anh em giao phó cho ân sủng Chúa. (Cv 15: 40-41)

 

Đừng bao giờ làm việc một mình! Câu nói nghe ra dễ dàng nhưng thực ra không phải đơn giản như vậy. Chỉ những người lãnh đạo chân chính và có lòng với cộng sự viên thường mới quan tâm đến việc đào tạo người khác, nhất là những người kế thừa.

 

Nhiều người lãnh đạo vẫn nghĩ rằng có nhiều việc không nên chia sẻ với người khác! Bảo toàn bí mật? Thiếu tin cậy? Dù bất cứ lý do nào dùng để biện minh cho việc làm một mình đều không hợp lý. Là công tác mục vụ, nếu càng nhiều người nghe và biết, càng là một điều tốt, và lại càng tốt hơn nếu họ ghé vai chia sẻ gánh nặng với mình. Việc đào tạo nhân sự trong công tác mục vụ bao giờ cũng là việc cấp thiết dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

 

Phương pháp đào tạo nhân sự không gì tốt hơn là: Tôi làm. Tôi làm để bạn học. Bạn làm để tôi xem (lại). Bạn làm. Rất nhiều phương pháp huấn luyện đã được ban nhân sự các công ty sử dụng, nhưng có lẽ không phương pháp nào tốt hơn phương pháp trên: Xem, xét và làm.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà