Ngày 30: Hãy Sống Có Mục Đích

 

Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. (Ep 2: 10)

 

Mỗi người có một cuộc đời để đảm nhận, và cuộc đời này không nằm ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhà tâm lý học Viktor Frankl viết: “Mỗi người có một sứ mạng và một ơn gọi trong cuộc đời. Mỗi người được chỉ định một công việc cụ thể để hoàn thành. Công việc được chỉ định đó cũng được an bài một cơ hội để thực hiện”. Nói như thế thì chắc chắn mỗi người đã được Thiên Chúa quan phòng theo ý định của Ngài. Bổn phận của chúng ta là tìm xem Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì.

 

Một vài câu hỏi gợi ý sau đây nhằm giúp chúng ta tìm ra mục đích của cuộc đời mình:

1.     Chúng ta mong tìm điều gì? Mỗi người chúng ta ai cũng có những ước muốn mãnh liệt trong lòng, một điều gì đó tự sâu thẳm trong tâm hồn. Hãy cầu nguyện và bàn hỏi để nhận ra điều chúng ta tìm kiếm.

2.     Tại sao chúng ta được tạo dựng? Hãy phản tỉnh và thành thật với chính mình khi duyệt xét những khả năng Chúa ban, những vật lực cũng như nhân lực chung quanh, quá trình cá nhân, và những cơ hội chung quanh ta.

3.     Chúng ta có tin rằng mình có những khả năng tiềm ẩn không? Khả năng tiềm ẩn đó nếu được chúng ta phát triển toàn lực chúng ta có thể đạt tới mức độ nào và có thể làm những gì?

4.     Khi nào chúng ta có thể bắt đầu? Câu trả lời là BÂY GIỜ!

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà